HOÁ CHẤT CHUẨN REAGECON CÁC LOẠI

hoá chất chuẩn reagecon Hoa Ý

HOÁ CHẤT CHUẨN REAGECON CÁC LOẠI

Hãng: Reagecon (Ai Len)

Giá: (Liên Hệ) 0977 412199

Email: sales@thietbihoay.com

Giới thiệu: Công ty TNHH Hoa Ý chuyên cung cấp các loại hoá chất chuẩn cho tất cả các ngành hoá phân tích, dùng trong việc phân tích, vận hành các thiết bị phân tích khác nhau như máy sắc ký lỏng (HPLC), sắc ký khí (GC), máy đo nhớt, đo độ đục, ICP-OES, AAS,… Continue reading “HOÁ CHẤT CHUẨN REAGECON CÁC LOẠI”

CHẤT CHUẨN ĐỘ ĐỤC, PHÂN TÍCH ĐO ĐỘ ĐỤC

chất chuẩn độ đục

CHẤT CHUẨN ĐỘ ĐỤC

Hãng: Reagecon (Ai Len)

Giá: (Liên Hệ) 0977 412199

Email: sales@thietbihoay.com

Giới thiệu: Công ty TNHH Hoa Ý chuyên cung cấp các loại hoá chất chuẩn cho tất cả các ngành hoá phân tích, dùng trong việc phân tích, vận hành các thiết bị phân tích khác nhau như máy sắc ký lỏng (HPLC), sắc ký khí (GC), máy đo nhớt, đo độ đục, ICP-OES, AAS,… Continue reading “CHẤT CHUẨN ĐỘ ĐỤC, PHÂN TÍCH ĐO ĐỘ ĐỤC”

CHẤT CHUẨN ĐỘ DẪN, PHÂN TÍCH ĐỘ DẪN

chất chuẩn độ dẫn reagecon

CHẤT CHUẨN ĐO ĐỘ DẪN

Hãng: Reagecon (Ai Len)

Giá: (Liên Hệ) 0977 412199

Email: sales@thietbihoay.com

Giới thiệu: Công ty TNHH Hoa Ý chuyên cung cấp các loại hoá chất chuẩn cho tất cả các ngành hoá phân tích, dùng trong việc phân tích, vận hành các thiết bị phân tích khác nhau như máy sắc ký lỏng (HPLC), sắc ký khí (GC), máy đo nhớt, đo độ đục, ICP-OES, AAS,… Continue reading “CHẤT CHUẨN ĐỘ DẪN, PHÂN TÍCH ĐỘ DẪN”

CHẤT CHUẨN TAN TBN CHO PHÂN TÍCH TAN,TBN

CHẤT CHUẨN TAN TBN

Hãng: Reagecon (Ai Len)

Giá: (Liên Hệ) 0977 412199

Email: sales@thietbihoay.com

Giới thiệu: Công ty TNHH Hoa Ý chuyên cung cấp các loại hoá chất chuẩn cho tất cả các ngành hoá phân tích, dùng trong việc phân tích, vận hành các thiết bị phân tích khác nhau như máy sắc ký lỏng (HPLC), sắc ký khí (GC), máy đo nhớt, đo độ đục, ICP-OES, AAS,… Continue reading “CHẤT CHUẨN TAN TBN CHO PHÂN TÍCH TAN,TBN”

CHẤT CHUẨN COD, PHÂN TÍCH COD TRONG NƯỚC

chất chuẩn cod reagecon

CHẤT CHUẨN COD

Hãng: Reagecon (Ai Len)

Giá: (Liên Hệ) 0977 412199

Email: sales@thietbihoay.com

Giới thiệu: Công ty TNHH Hoa Ý chuyên cung cấp các loại hoá chất chuẩn cho tất cả các ngành hoá phân tích, dùng trong việc phân tích, vận hành các thiết bị phân tích khác nhau như máy sắc ký lỏng (HPLC), sắc ký khí (GC), máy đo nhớt, đo độ đục, ICP-OES, AAS,… Continue reading “CHẤT CHUẨN COD, PHÂN TÍCH COD TRONG NƯỚC”

CHẤT CHUẨN REAGECON CÁC LOẠI

CHẤT CHUẨN REAGECON CÁC LOẠI

Hãng: Reagecon (Ai Len)

Giá: (Liên Hệ) 0977 412199

Email: sales@thietbihoay.com

Giới thiệu: Công ty TNHH Hoa Ý chuyên cung cấp các loại hoá chất chuẩn cho tất cả các ngành hoá phân tích, dùng trong việc phân tích, vận hành các thiết bị phân tích khác nhau như máy sắc ký lỏng (HPLC), sắc ký khí (GC), máy đo nhớt, đo độ đục, ICP-OES, AAS,… Continue reading “CHẤT CHUẨN REAGECON CÁC LOẠI”