CHẤT CHUẨN TAN TBN CHO PHÂN TÍCH TAN,TBN

CHẤT CHUẨN TAN TBN

Hãng: Reagecon (Ai Len)

Giá: (Liên Hệ) 0977 412199

Email: sales@thietbihoay.com

Giới thiệu: Công ty TNHH Hoa Ý chuyên cung cấp các loại hoá chất chuẩn cho tất cả các ngành hoá phân tích, dùng trong việc phân tích, vận hành các thiết bị phân tích khác nhau như máy sắc ký lỏng (HPLC), sắc ký khí (GC), máy đo nhớt, đo độ đục, ICP-OES, AAS,…

Chất chuẩn TAN – Reagecon

 • EFSLIET Electrolyte: 1M lithium Chloride in Ethanol 100ml
 • PH 20101 0.1M            Hydrochloric Acid in propan-2-ol             1L
 • PH 201005 0.1M          Hydrochloric Acid in propan-2-ol           500ml
 • KOH01F 0.1M             Potassium Hydroxide in propan-2-ol           1L
 • KOH01H 0.1M             Potassium Hydroxide in propan-2-ol          500ml
 • KOH001F 0.01M          Potassium Hydroxide in propan-2-ol               1L
 • KOH001H 0.01M         Potassium Hydroxide in propan-2-ol             500ml
 • TANSOLVF TAN        Titration solvent. Per litre: 500mls toluene, 495mls propan-2-ol,        1L

Chất chuẩn TBN – Reagecon

 • RETBN1                    TBN Standard: 1.0 mg/g KOH
 • RETBN3                    TBN Standard: 3.0 mg/g KOH
 • RETBN6                    TBN Standard: 6.0 mg/g KOH
 • RETBN10                  TBN Standard: 10 mg/g KOH
 • RETBN15                  TBN Standard: 15 mg/g KOH
 • RETBN30                  TBN Standard: 30 mg/g KOH
 • RETBN40                  TBN Standard: 40 mg/g KOH
 • RETBN70                  TBN Standard: 70 mg/g KOH
error: Content is protected !!