chất chuẩn cod reagecon

CHẤT CHUẨN COD, PHÂN TÍCH COD TRONG NƯỚC

CHẤT CHUẨN COD

Hãng: Reagecon (Ai Len)

Giá: (Liên Hệ) 0977 412199

Email: sales@thietbihoay.com

Giới thiệu: Công ty TNHH Hoa Ý chuyên cung cấp các loại hoá chất chuẩn cho tất cả các ngành hoá phân tích, dùng trong việc phân tích, vận hành các thiết bị phân tích khác nhau như máy sắc ký lỏng (HPLC), sắc ký khí (GC), máy đo nhớt, đo độ đục, ICP-OES, AAS,…

Chất chuẩn COD – Reagecon

 • COD10 10 mg/l solution 500ml
 • COD20 20 mg/l solution 500ml
 • COD50 50 mg/l solution 500ml
 • COD100 100 mg/l solution 500ml
 • COD200 200 mg/l solution 500ml
 • COD500 500 mg/l solution 500ml
 • COD600 600 mg/l solution 500ml
 • COD1000 1000 mg/l solution 500ml
 • COD1300 1300 mg/l solution 500ml
 • COD1500 1500 mg/l solution 500ml
 • COD2000 2000 mg/l solution 500ml
 • COD5000 5000 mg/l solution 500ml
 • COD6000 6000 mg/l solution 500ml
 • COD10M 10000 mg/l solution 500ml
 • COD20M 20000 mg/l solution 500ml
 • COD60M5 60000 mg/l solution 500ml

Xem thêm các chất chuẩn khác tại: https://www.thietbihoay.com/chat-chuan-reagecon-cac-loai/

error: Content is protected !!