chất chuẩn độ đục

CHẤT CHUẨN ĐỘ ĐỤC, PHÂN TÍCH ĐO ĐỘ ĐỤC

CHẤT CHUẨN ĐỘ ĐỤC

Hãng: Reagecon (Ai Len)

Giá: (Liên Hệ) 0977 412199

Email: sales@thietbihoay.com

Giới thiệu: Công ty TNHH Hoa Ý chuyên cung cấp các loại hoá chất chuẩn cho tất cả các ngành hoá phân tích, dùng trong việc phân tích, vận hành các thiết bị phân tích khác nhau như máy sắc ký lỏng (HPLC), sắc ký khí (GC), máy đo nhớt, đo độ đục, ICP-OES, AAS,…

Chất chuẩn đo độ đục – Reagecon

 • Turbidity Std 0.0 NTU
 • Turbidity Std 0.1 NTU
 • Turbidity Std 0.2 NTU
 • Turbidity Std 0.4 NTU
 • Turbidity Std 0.5 NTU
 • Turbidity Std 1 NTU
 • Turbidity Std 2 NTU
 • Turbidity Std 4 NTU
 • Turbidity Std 5 NTU
 • Turbidity Std 10 NTU
 • Turbidity Std 20 NTU
 • Turbidity Std 40 NTU
 • Turbidity Std 50 NTU
 • Turbidity Std 60 NTU
 • Turbidity Std 90 NTU
 • Turbidity Std 100 NTU
 • Turbidity Std 200 NTU
 • Turbidity Std 400 NTU
 • Turbidity Std 500 NTU
 • Turbidity Std 800 NTU
 • Turbidity Std 1000NTU
 • Turbidity Std 4000 NTU

Xem thêm các chất chuẩn khác tại: https://www.thietbihoay.com/chat-chuan-reagecon-cac-loai/

error: Content is protected !!