chất chuẩn độ dẫn reagecon

CHẤT CHUẨN ĐỘ DẪN, PHÂN TÍCH ĐỘ DẪN

CHẤT CHUẨN ĐO ĐỘ DẪN

Hãng: Reagecon (Ai Len)

Giá: (Liên Hệ) 0977 412199

Email: sales@thietbihoay.com

Giới thiệu: Công ty TNHH Hoa Ý chuyên cung cấp các loại hoá chất chuẩn cho tất cả các ngành hoá phân tích, dùng trong việc phân tích, vận hành các thiết bị phân tích khác nhau như máy sắc ký lỏng (HPLC), sắc ký khí (GC), máy đo nhớt, đo độ đục, ICP-OES, AAS,…

Chất chuẩn đo độ dẫn – Reagecon

 • CSKC13 30µS/cm @ 25°C
 • CSKC136 30µS/cm @ 25°C
 • CSKC3 3µS/cm @ 25°C 250ml
 • CSKC5 5µS/cm @ 25°C 500ml
 • CSKC10 10µS/cm @ 25°C 500ml
 • CSKC20 20µS/cm @ 25°C 500ml
 • CSKC238 8µS/cm @ 25°C 500ml
 • CSKC25 25µS/cm @ 25°C 500ml
 • CSKC50 50µS/cm @ 25°C 500ml
 • CSKC84 84µS/cm @ 25°C 500ml
 • CSKC100 100µS/cm @ 25°C 500ml
 • CSKCS   147µS/cm @ 25°C 500ml
 • CSKC150 150µS/cm @ 25°C 500m
 • CSKC185 185µS/cm @ 25°C 500ml
 • CSKC200 200µS/cm @ 25°C 500ml
 • CSKC250 250µS/cm @ 25°C 500ml
 • CSKC300 300µS/cm @ 25°C 500ml
 • CSKC400 400µS/cm @ 25°C 500ml
 • CSKC500 500µS/cm @ 25°C 500ml
 • CSKC718 718µS/cm @ 25°C 500ml
 • CSKC1000 1000µS/cm @ 25°C 500ml
 • CSKCL 1413µS/cm @ 25°C 500ml
 • CSKC2M 2000µS/cm @ 25°C 500ml
 • CSKC2500 2500µS/cm @ 25°C 500ml
 • CSKC3M     3000µS/cm @ 25°C 500ml
 • CSKC5M 5,000µS/cm @ 25°C 500ml
 • CSKC7M 7,000µS/cm @ 25°C 500ml
 • CSKC10M 10,000µS/cm @ 25°C 500ml
 • CSKC12880 12,880µS/cm @ 25°C 500ml
 • CSKC20M 20,000µS/cm @ 25°C 500ml
 • CSKC30M 30,000µS/cm @ 25°C 500ml
 • CSKC40M 40,000µS/cm @ 25°C 500ml
 • CSKC50M 50,000µS/cm @ 25°C 500ml
 • CSKC60M 60,000µS/cm @ 25°C 500ml
error: Content is protected !!