hoá chất chuẩn reagecon Hoa Ý

HOÁ CHẤT CHUẨN REAGECON CÁC LOẠI

HOÁ CHẤT CHUẨN REAGECON CÁC LOẠI

Hãng: Reagecon (Ai Len)

Giá: (Liên Hệ) 0977 412199

Email: sales@thietbihoay.com

Giới thiệu: Công ty TNHH Hoa Ý chuyên cung cấp các loại hoá chất chuẩn cho tất cả các ngành hoá phân tích, dùng trong việc phân tích, vận hành các thiết bị phân tích khác nhau như máy sắc ký lỏng (HPLC), sắc ký khí (GC), máy đo nhớt, đo độ đục, ICP-OES, AAS,…

Quý khách có thể tham khảo thêm list chi tiết sản phẩm dưới đây:

 • Chất chuẩn ICP-MS/ICP-OES
 • Chất chuẩn sắc ký ion CÔNG TY TNHH HOA Ý
 • Chất chuẩn AAS
 • Chất chuẩn quang phổ ngọn lửa
 • Các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi
 • Phenol
 • Polycyclic Aromactic Hydrocarbons (PAHs)
 • Pesticides
 • Màu chuẩn
 • Chất chuẩn quang phổ
 • Chất chuẩn điểm chảy
 • Chất chuẩn tỷ trọng – Dòng cao cấp
 • Chất chuẩn tỷ trọng – Dòng chất lượng
 • Nhớt chuẩn
 • Chất chuẩn độ ngọt Brix
 • Chất chuẩn chỉ số khúc xạ
 • Chất chuẩn độ điện dẫn
 • Chuẩn TOC/TIC – Dòng cao cấp
 • Chuẩn TOC/TIC – Dòng chất lượng
 • Chuẩn TOC/TIC Standards – Dòng cùng cho từng loại thiết bị phân tích riêng
 • Dung dịch đệm chuẩn pH
 • Dung dịch bảo quản điện cực
 • Chuẩn cho điện cực chọn lọc ion & Chất chuẩn điều chỉnh cường độ ion
 • Chuẩn oxy hóa khử Redox
 • Chuẩn độ đục
 • COD (Chemical Oxygen Demand) – Chất chuẩn COD
 • Dung dịch chuẩn theo phương pháp phân tích thể tích
 • Chất chuẩn và thuốc thử chỉ số axit tổng và bazo tổng TAN (Total Acid Number) / TBN (Total Base Number)
 • Nước chuyên dùng cho phòng thí nghiệm
 • Chất chuẩn và thuốc thử dùng cho phương pháp kiểm tra APHA, AWWA & WEF
 • Chất chuẩn và thuốc thử trong ngành sản xuất rượu
 • Chất chuẩn và thuốc thử kiểm tra đất cát
 • Chất chuẩn và thuốc thử cho ngành sản xuất giấy và bột giấy
 • Chất chuẩn và thuốc thử cho các sản phẩm có nguồn gốc từ sữa
 • Chất chuẩn Cryoscope
 • Chất chuẩn theo dược điển Hoa Kỳ
 • Chất chuẩn theo dược điển châu Âu
 • Dung môi đệm
 • Môi trường hòa tan – Loại pha loãng
 • Môi trường hòa tan – Loại dùng trực tiếp
 • Analyst Qualification Sets
 • Dung dịch vệ sinh làm sạch
error: Content is protected !!