THUỐC THỬ KIỂM TRA NƯỚC LOVIBOND

THUỐC THỬ KIỂM TRA NƯỚC LOVIBOND

Hãng: Lovibond (Anh/Đức)

Giá: (Liên Hệ) 0977 412199

Email: duy.thietbihoay@gmail.com

Công ty TNHH Hoa Ý là nhà phân phối chính của hãng Lovibond tại Việt Nam, chuyên các thiết bị đo kiểm tra đa chỉ tiêu trong nước sản xuất, nước uống, nước sinh hoạt, nước bể bơi,… Chúng tôi cung cấp bao gồm cả các dịch vụ bảo trì máy móc hãng Lovibond & thuốc thử, vật tư tiêu hao cho các chỉ tiêu tương ứng với các phương pháp của máy.

* Thuốc thử  theo yêu cầu đo:

– 535600 Ammonia VARIO LR 0.02-2.5 mg/L (50 gói)

– 535650 Ammonia VARIO HR 1-50 mg/L      (50 gói)

– 530100 Vario Chlorine Free-DPD/F10 (100 gói)

– 530120 VARIO Chlorine TOTAL-DPD/F10 (100 gói)

– 2420720 Thuốc thử COD, Khoảng đo 0-150mg/O2 (25 ống)

– 2420721 Thuốc thử COD, Khoảng đo 0-1500mg/O2 (25 ống)

– 2420722 Thuốc thử COD, Khoảng đo 0-15000mg/O2 (25 ống)

– 515650BT Hardness calcium 50-900 mgL   (100 viên)

– 517761BT Hardness calcium 0-500 mgL  (100 viên)

– 515660BT Hardness total 2-50 mg/L  (100 viên)

– 535090  Manganese VARIO LR 0.01-0.7 mg/L (100 gói)

– 530640 Vario Rochelle Salt Solution (additional required for sample with hardness values above 300 mg/L CaCO3) (30ml)

– 535100  Manganese VARIO HR 0.1-18 mg/L (100 gói)

– 535580 Nitrate VARIO 1-30 mg/L (50 gói)

– 530980 Nitrite LR VARIO 0.01-0.3 mg/L (100 gói)

– 535550 Nitrogen VARIO, total LR 0.5-25 mg/L (50 gói)

– 56R019090 Phosphate HR 5-80 mg/L (65 ml)

– 56R023765 Phosphate LR 0.1-10 mg/L (65 ml)

– 535210 Phosphate Vario Total 0.02-1.1 mg/L (50 gói)

– 532160  Sulphate VARIO 5-100 mg/L (100 gói)

– Suspended solids 5-750 mg/L

– Turbidity 0-1000 FAU

 

error: Content is protected !!