MÁY CỰC PHỔ 797 METROHM (THUỴ SĨ)

MÁY CỰC PHỔ 797 METROHM

Hãng: Metrohm (Thuỵ Sĩ)

Giá: (Liên Hệ) 0977 412199

Email: sales@thietbihoay.com

Đặc tính máy :

Dùng phân tích hàm lượng vết, vi lượng các kim loại nặng trong môi trường nước, chất hữu cơ trong thực phẩm, nông nghiệp, dược phẩm, môi trường …

Máy làm việc dựa trên phần mềm VA Computrace chuyên dụng cho máy cực phổ.

Phần mềm được thiết kế rất dễ sử dụng, các lệnh được thiết kế dưới dạng biểu tượng công cụ rất đơn giản truy cập.

_ Tự động định dạng và hiển thị tên nguyên tố phân tích.

_ Hiển thị đồng thời đường cong phân tích dòng – thế, đường chuẩn của tất cả nguyên tố xác định, 8 đường chuẩn có thể hiển thị trên màn hình.

Kỹ thuật lập đường chuẩn:

– phương pháp thêm chuẩn

– phương pháp dựng đường chuẩn

Số lần thêm chuẩn/ số dung dịch chuẩn: 0 – 28

_ Người sử dụng chỉ việc gọi phương pháp mà mình cần ra để làm việc hoặc nhập các tham số như trong tài liệu hướng dẫn sử dụng.

_ Chức năng trợ giúp Help giúp tra cứu hướng dẫn ngừơi sử dụng. Thông báo lỗi và cách khắc phục sự cố.

_ Kết quả có thể được tính toán lại.

_ Nồng độ xác định : ppm, ppb và ppt.

Trang bị 9 kỹ thuật phân tích:

Sample DC Direct current

DP Differential Pulse

SQW Square Wave

AC Alternating Current (1st & 2 st harmonic phase -select  ive)

CV Cyclic Voltammetry

NP Normal Pulse

PSA Potentiometric Stripping Analysis

CVS Cyclic Voltammetric Stripping

CPVS Cyclic Pulse Voltammetric Stripping

Điện cực giọt thủy ngân MME:

Hệ điện cực có ba tính năng: DME, SDME, HDME.

– DME : Điện cực giọt Hg rơi.

– SDME : Điện cực giọt Hg tĩnh.

– HDME : Điện cực giọt Hg treo

Điện cực đĩa quay RDE/ điện cực rắn, chi phí trang bị thấp, lắp trực tiếp trên máy chính.

Điện cực như Pt, Au, Ag, Ultra Trace Graphite, Glassy

Carbon, Au xác định As dùng mở rộng phân tích.

Phần mềm có chương trình tự động tích góp màng thủy ngân hay màng kim loại lên bề mặt điện cực đĩa quay. Chương trình rửa giải điện hóa bề mặt điện cực đĩa quay.

_ Kết nối với buret tự động:

* Kết nối được 3 Dosino (bơm và burette tự động)

* Tự động lập đường chuẩn hay thêm chuẩn tự động.

error: Content is protected !!