máy setaram labsys sta phân tích nhiệt dsc tga dta

MÁY SETARAM LABSYS STA – PHÂN TÍCH NHIỆT DSC, TGA, DTA

MÁY SETARAM LABSYS STA – PHÂN TÍCH NHIỆT DSC, TGA, DTA

Model: Labsys STA

Hãng: Setaram – Pháp

Giá: (Liên Hệ) 0977 412199

Đặc tính kỹ thuật:

 • Phân tích nhiệt đồng thời (TG-DTA hoặc TG-DSC): cho phép định lượng và định tính hiệu ứng nhiệt xuất hiện trong suốt quá trình thay đổi khối lượng hoặc bất cứ sự chuyển pha nào không liên quan đến sự thay đổi khối lượng.
 • Các dạng Labsys Rod khác nhau (DTA, DSC) được thay đổi trong vòng vài giây sử dụng kỹ thuật duy nhất “plug & play” và hệ thống tự động nhận dạng Rod.
 • Chén nung: DTA có sẵn với chén nung 80, 90 hoặc 100 μl làm bằng nhôm, alumina hoặc platinum. DSC dạng đĩa có sẵn với chén nung 80, 90 hoặc 100 μl làm bằng nhôm, alumina hoặc platinum
 • Phân tích khí sinh ra: cung cấp “Plug & play” cho việc ghép nối các thiết bị phân tích khí, làm phân tích đồng thời với các kết nối khối phổ MS và hồng ngoại FTIR. Các thiết bị ghép nối này được gia nhiệt lên 300 °C để tránh việc ngưng tụ và được cách ly hoàn toàn cho việc an toàn xử lý. Kết nối với MS, FTIR, GC/MS
 • Thiết bị thiết kế đứng (vertical) TGA/DSC/DTA với dải nhiệt độ từ môi trường đến 1150ºC và bao gồm các chế độ vận hành sau: TGA, TGA-DTA, TGA-DSC và Cp trên cùng một thiết bị.
 • Dải nhiệt độ: từ nhiệt độ phòng đến 1150 °C
 • Tốc độ gia nhiệt 0.01 đến 100ºC/phút, bước 0.01ºC/phút.
 • Độ chính xác nhiệt độ đẳng nhiệt ±1°C.
 • Tốc độ quét nhiệt độ lập trình: (gia nhiệt và làm lạnh) 0.01 đến 100 °C.phút-1
 • Thời gian làm mát lò: 30 phút (1150 °C về 50 °C)
 • Dải cân: +/- 1 000 mg; +/- 200 mg
 • Độ chính xác cân: +/- 0.01 %
 • Độ phân giải TG: 0.2 μg; 0.02 μg
 • Chân không: < 10-1 mbar
 • Hiệu chuẩn nhiệt độ thiết bị cho phép tối thiểu 5 chuẩn kim loại chạy với 3 tốc độ gia nhiệt khác nhau cho 1 lần hiệu chuẩn dưới bất kỳ profile gia nhiệt tiếp theo.
 • Thiết bị với thiết kế chân không chặt (với chỉ ống kim loại) và có thể kết nối đến bơm chân không.
 • Thiết bị có tùy chọn cho phân tích khí sinh ra khi kết nối đồng thời với khối phổ MS và quang phổ hồng ngoại FTIR.
 • Thiết bị có tùy chọn cho phân tích khí sinh ra khi ghép nối với sắc ký khí – khối phổ GC-MS với bộ tiêm loop tự động được gia nhiệt.
 • Có thể kết nối với thiết bị có thể gia nhiệt đến 300°C.
 • Thiết bị có tùy chọn bộ lấy mẫu tự động Auto sampler bao gồm lớp phủ bảo vệ, 1 bộ kẹp 4-prong gripper và tối đa 6 mẫu tham chiếu cho phân tích tối đa 30 mẫu.
 • Nếu nguồn điện bị cúp, không có sự nhiễu trên cân.
error: Content is protected !!