Khảo sát BOD trong ô nhiễm nước, mục đích & ý nghĩa

Khảo sát BOD trong ô nhiễm nước, mục đích & ý nghĩa

  1. Mục đích của việc xác định BOD trong khảo sát ô nhiễm nước?

– BOD là một trong những chỉ tiêu đánh giá mức độ gây ô nhiễm của các chất thải và khả năng tự làm sạch của nguồn nước. BOD có ý nghĩa biểu thị lượng các chất hữu cơ trong nước có thể bị phân huỷ bằng các vi sinh vật.

  1. Liệt kê 5 điều kiền cần phải thực hiện để có kết quả phân tích BOD chính xác?

5 điều kiện ảnh hưởng tới kqpt BOD:

– Các chất độc hại đối với VSV

– pH và điều kiện thẩm thấu phải thích hợp

– Chất dinh dưỡng

– Nhiệt độ

– Seed ( Vi sinh vật được bổ sung trong pt BOD)

  1. 5 điều kiện thỏa mãn quá trình pha loãng mẫu nước để xác định BOD:

– Nước không chứa tảo và Vi khuẩn. tốt nhất là nước cất.

– pH nước khoảng 6.5 – 8.5

– Điều kiện thẩm thấu thích hợp được duy trì bằng K3PO4 và Na3PO4

– Nước pha loãng phải đồng nhất và không chứa Nitơ

– Nước pha loãng phải được sục khí cho đến khi bão hòa ôxy.

  1. Mục đích của việc cho các chất sau vào trong quá trình phân tích BOD:

– FeCl3 : Keo tụ các chất rắn lơ lửng

– MgSO4: có tác dụng khử cứng

– K2HPO4 : Dinh dưỡng cho Vi sinh vật

– NH4Cl: Dinh dưỡng cho Vi sinh vật

– CaCl2 : Dinh dưỡng cho Vi sinh vật

  1. Giải thích tại sao 1 mẫu nước song có nhiệt độ thấp hơn 20oc cần phải xử lý sơ bộ trước khi phân tích BOD?

Nếu nước có nhiệt độ thấp hơn 200 sẽ ngăn cản sự hoạt động của VSV. Nếu lớn hơn 20o sẽ xảy ra hiện tượng quang hợp do sự phát triển của tảo làm sai lệch kết quả pt.

  1. Tại sao lại phải cho them một số chất dinh dưỡng ban đầu khi tiến hành xác định BOD của mâu nước thải công nghiệp khó có khả năng ô xy hóa sinh học?

Mục đích là cung cấp dinh dưỡng cho sự phát triển của VSV

  1. Tại sao kết quả phân tích giá trị BOD thong thường không được khyến cáo để suy ra nhu cầu Oxy hóa Nitơ trong xử lý nước thải:

∑BOD = BODCO3 + BODN2

Vì Nitơ cho them vào nước thỉ chỉ co tác dụng cung cấp dinh dưỡng cho VSV

  1. 3 phương pháp hiện nay sử dụng trong việc kiểm soát quá trình Nitrát hóa trong xác định BOD5 .

– Thời gian ủ là 5 ngày

– Các chất ức chế vi khuẩn Nitrát hóa như Methylene Blue hoặc Allylthourae.

– Khử trùng bằng Clorine.

  1. Những yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ ôxy hóa sinh học trong xác định BOD:

– Các chất độc hại đối với VSV

– pH và điều kiện thẩm thấu phải thích hợp

– Chất dinh dưỡng

– Nhiệt độ

– Seed ( Vi sinh vật được bổ sung trong pt BOD)

  1. Hệ máy phù hợp đo BOD trong phòng thí nghiệm

MÁY ĐO BOD TỰ ĐỘNG 6 MẪU BD 600 LOVIBOND xuất xứ & sản xuất tại Đức.

error: Content is protected !!