điểm chớp cháy là gì

Điểm chớp cháy của dầu là gì & ý nghĩa

Điểm chớp cháy của dầu là gì & ý nghĩa

Nhiệt độ chớp nháy và điểm chớp nháy là 2 khái niệm của dầu.

  1. Định nghĩa nhiệt độ chớp cháy (NĐCC), điểm chớp cháy (ĐCC):

NĐCC là nhiệt độ thấp nhất mà tại áp suất khí quyển (101, 3 KPa), mẫu dầu nhớt được nung nóng đến bốc hơi và bắt lửa. Mẫu sẽ chớp cháy khi có ngọn lửa và lan truyền tức thì ra khắp bề mặt của mẫu dầu.

-Vậy : Nhiệt độ chớp cháy là nhiệt độ mà tại đó lượng hơi thoát ra từ bề mặt của mẫu dầu nhờn sẽ bốc cháy khi có ngọn lửa đưa vào.

-Và:

– Nhiệt độ thấp nhất mà tại đó hơi thoát ra từ mẫu dầu nhờn vần tiếp tục cháy được trong 5 giây gọi là điểm bắt lửa.

– Điểm chớp cháy và điểm bắt lửa phụ thuộc vào độ nhớt của dầu nhờn:

+ Dầu nhờn có độ nhớt thấp thì điểm chớp cháy và điểm bắt lửa thấp

+ Ngược lại, dầu nhờn có độ nhớt cao điểm chớp cháy và điểm bắt lửa cao.

– Điểm chớp cháy và điểm bắt lửa cũng phụ thuộc vào loại dầu gốc:

+ Dầu gốc loại Napthenic có điểm chớp cháy và điểm bắt lửa nhỏ hơn dầu gốc Paraffinic khi có cùng độ nhớt.

Tóm lại :  đối với các hợp chất tương tự nhau thì điểm chớp cháy và điểm bắt lửa tăng khi trọng lượng phân tử tăng.

Ví dụ: dầu nhờn, dầu FO, DO…

  1. Tại sao cần phải thử nghiệm và xác định điểm chớp cháy ?

Vì:

-Phòng chống cháy nổ khi dầu nhờn làm việc ở nhiệt độ cao.

-Tránh tổn thất hoặc hao hụt (bay hơi) nghĩa là dầu nhờn phải làm việc trong môi trường mà nhiệt độ cao nhất tại đó phải thấp hơn nhiệt độ chớp cháy của dầu để tránh tổn thất của dầu nhờn do bay hơi cũng như cháy nổ.

-Thông thường nhiệt độ chớp cháy của dầu đã sử dụng không thay đổi nhiều so với dầu mới. Nếu thấp hơn nhiều là do trộn lẫn vô số chất có điểm chớp cháy thấp (nhiên liệu). Nếu cao hơn là do dầu bị nhiểm bẩn hoặc do lẫn với dầu nhờn có độ nhớt cao hơn.

3.Phương Pháp xác định nhiệt độ chớp cháy có 02 phương pháp:

-Phương pháp cốc hở Cleveland (COC + Cleveland Open Cup)

-Phương pháp cốc kín Pensky – Marsten (PMCC – Pensky Martens Closed Cup)

Như:

+ Sự trộn lẫn dầu DO của động cơ Diesel vào dầu nhờn làm điểm chớp cháy giảm và độ nhớt cũng giảm.

+ Đối với những loại nhớt tổng hợp dùng cho động cơ 02 thì để xác định chính xác điểm chớp cháy không thể dùng điểm chớp cháy Cleveland, cũng như dầu thắng (HBF3/4) mà phải dùng phương pháp PMCC. Vì PMCC có điểm chớp cháy thấp hơn COC do nó có tính an toàn cao hơn.

– Phương pháp làm thí nghiệm xác định điểm chớp cháy:

+ Ngọn lửa thử: D = 5/32 ” (4mm)

+ Khuấy đều mẫu

+ Nhiệt độ tăng lên từ 50C – 60C/phút (90F – 110F)

+ Và cứ nhiệt độ tăng lên 10 C (20F) thì ta đưa ngọn lửa vào cho đến khi đạt 1040C (2200F). Khi trên 1040C thì ta đưa ngọn lửa thử vào khi nhiệt độ tăng 2,70C (50F). Đến khi ngọn lửa phựt cháy trên bề mặt bốc hơi của mẫu thì nhiệt độ tại đó gọi là nhiệt độ chớp cháy (điểm chớp cháy) và nếu sự phựt cháy kéo dài trong 5 giây thì nhiệt độ tại đó gọi là điểm bắt lửa.

Công ty thiết bị Hoa Ý chúng tôi cung cấp trực tiếp các dòng máy đo điểm chớp cháy đáp ứng đủ các tiêu chuẩn ASTM khác nhau & phương pháp cốc kín cốc hở như: MÁY ĐO ĐIỂM CHỚP CHÁY CỐC HỞ TỰ ĐỘNG TANAKA Model: ACO-8MÁY ĐO ĐIỂM CHỚP CHÁY CỐC HỞ K13992 Hãng: Koehler – MỹMÁY ĐO ĐIỂM CHỚP CHÁY CỐC KÍN K16273 Hãng: Koehler – Mỹ.

error: Content is protected !!