máy chuẩn độ điện thế kf metrohm phụ tùng

CHUYÊN PHỤ TÙNG MÁY CHUẨN ĐỘ ĐIỆN THẾ KF METROHM

MÁY CHUẨN ĐỘ ĐIỆN THẾ KF METROHM & PHỤ TÙNG

Liên hệ: 0977 412199.

Email: sales@thietbihoay.com

Công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sữa chữa, thay thế linh phụ kiện cho các thiết bị của Metrohm – Thụy Sỹ. Chúng tôi là đại lý độc quyền chuyên cung cấp các phụ tùng của Metrohm – Thụy Sỹ như sau:

Cốc chuẩn độ KF Coulometric / 80 – 250 ml 6.1464.320 – Metrohm

Cốc chuẩn độ KF Coulometric / 80 – 250 ml 6.1464.320 – Metrohm Hãng cung cấp: Metrohm – Thụy Sỹ

Code: 6.1464.320

6.1464.320 Cốc chuẩn độ KF Coulometric / 80 – 250 ml (Metrohm – Thụy Sỹ)

6.1464.320 Cốc chuẩn độ KF Coulometric / 80 – 250 ml (Metrohm – Thụy Sỹ) Hãng cung cấp: Metrohm – Thụy Sỹ

Code: 6.1464.320

Nắp xoáy GL 18 6.2701.040 – Metrohm

Nắp xoáy GL 18 6.2701.040 – Metrohm Hãng cung cấp: Metrohm – Thụy Sỹ

Code: 6.2701.040

6.2701.040 Nắp xoáy GL 18 (Metrohm – Thụy Sỹ)

6.2701.040 Nắp xoáy GL 18 (Metrohm – Thụy Sỹ) Hãng cung cấp: Metrohm – Thụy Sỹ

Code: 6.2701.040

Màng chắn Septum 16mm, 5 pieces 6.1448.020 – Metrohm

Màng chắn Septum 16mm, 5 pieces 6.1448.020 – Metrohm Hãng cung cấp: Metrohm – Thụy Sỹ

Code: 6.1448.020 Set of 5 pcs.

6.1448.020 Màng chắn Septum 16mm, 5 pieces (Metrohm – Thụy Sỹ)

6.1448.020 Màng chắn Septum 16mm, 5 pieces (Metrohm – Thụy Sỹ) Hãng cung cấp: Metrohm – Thụy Sỹ

Code: 6.1448.020 Set of 5 pcs.

Nút đậy /B-14/15/M8 6.1446.090 – Metrohm

Nút đậy /B-14/15/M8 6.1446.090 – Metrohm Hãng cung cấp: Metrohm – Thụy Sỹ

Code: 6.1446.090 Height (mm)23

6.1446.090 Nút đậy /B-14/15/M8 (Metrohm – Thụy Sỹ)

6.1446.090 Nút đậy /B-14/15/M8 (Metrohm – Thụy Sỹ) Hãng cung cấp: Metrohm – Thụy Sỹ

Code: 6.1446.090 Height (mm)23

Nút đậy xoắn ren M6 6.1446.040 – Metrohm

Nút đậy xoắn ren M6 6.1446.040 – Metrohm Hãng cung cấp: Metrohm – Thụy Sỹ

Code: 6.1446.040 Height (mm)21.5

6.1446.040 Nút đậy xoắn ren M6 (Metrohm – Thụy Sỹ)

6.1446.040 Nút đậy xoắn ren M6 (Metrohm – Thụy Sỹ) Hãng cung cấp: Metrohm – Thụy Sỹ

Code: 6.1446.040 Height (mm)21.5

Ống hấp phụ vào và đường vào KF 6.1439.010 – Metrohm

Ống hấp phụ vào và đường vào KF 6.1439.010 – Metrohm Hãng cung cấp: Metrohm – Thụy Sỹ

Code: 6.1439.010

6.1439.010 Ống hấp phụ vào và đường vào KF (Metrohm – Thụy Sỹ)

6.1439.010 Ống hấp phụ vào và đường vào KF (Metrohm – Thụy Sỹ) Hãng cung cấp: Metrohm – Thụy Sỹ

Code: 6.1439.010

Nút đậy SGJ 14 6.1437.000 – Metrohm

Nút đậy SGJ 14 6.1437.000 – Metrohm Hãng cung cấp: Metrohm – Thụy Sỹ

Code: 6.1437.000 Height (mm)34

6.1437.000 Nút đậy SGJ 14 (Metrohm – Thụy Sỹ)

6.1437.000 Nút đậy SGJ 14 (Metrohm – Thụy Sỹ) Hãng cung cấp: Metrohm – Thụy Sỹ

Code: 6.1437.000

Ống hấp thụ KF cho Coulometer 6.1403.030 – Metrohm

Ống hấp thụ KF cho Coulometer 6.1403.030 – Metrohm Hãng cung cấp: Metrohm – Thụy Sỹ

Code: 6.1403.030 For KF coulometers.

6.1403.030 Ống hấp thụ KF cho Coulometer (Metrohm – Thụy Sỹ)

6.1403.030 Ống hấp thụ KF cho Coulometer (Metrohm – Thụy Sỹ) Hãng cung cấp: Metrohm – Thụy Sỹ

Code: 6.1403.030 For KF coulometers.

Ống chứa điện cực 6.2008.040 – Metrohm

Ống chứa điện cực 6.2008.040 – Metrohm Hãng cung cấp: Metrohm – Thụy Sỹ

Code: 6.2008.040

6.2008.040 Ống chứa điện cực (Metrohm – Thụy Sỹ)

6.2008.040 Ống chứa điện cực (Metrohm – Thụy Sỹ) Hãng cung cấp: Metrohm – Thụy Sỹ

Code: 6.2008.040

ĐIỆN CỰC GENERATOR KHÔNG MÀNG CHO CHUẨN ĐỘ COULOMETRY 6.0345.100 – METROHM

ĐIỆN CỰC GENERATOR KHÔNG MÀNG CHO CHUẨN ĐỘ COULOMETRY 6.0345.100 – METROHM Hãng cung cấp: Metrohm – Thụy Sỹ

Code: 6.0345.100

6.0345.100 ĐIỆN CỰC GENERATOR KHÔNG MÀNG CHO CHUẨN ĐỘ COULOMETRY (METROHM – THỤY SỸ)

6.0345.100 ĐIỆN CỰC GENERATOR KHÔNG MÀNG CHO CHUẨN ĐỘ COULOMETRY (METROHM – THỤY SỸ)

Code: 6.0345.100

ĐIỆN CỰC PT-WIRE CHO CHUẨN ĐỘ COULOMETRY 6.0341.100 – METROHM

ĐIỆN CỰC PT-WIRE CHO CHUẨN ĐỘ COULOMETRY 6.0341.100 – METROHM Hãng cung cấp: Metrohm – Thụy Sỹ

Code: 6.0341.100

6.0341.100 ĐIỆN CỰC PT-WIRE CHO CHUẨN ĐỘ COULOMETRY (METROHM – THỤY SỸ )

6.0341.100 ĐIỆN CỰC PT-WIRE CHO CHUẨN ĐỘ COULOMETRY (METROHM – THỤY SỸ ) Hãng cung cấp: Metrohm – Thụy Sỹ

Code: 6.0341.100

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: