PHỔ AAS PERKIN ELMER – HỆ THỐNG PHỔ NGUYÊN TỬ HẤP THỤ


Hệ thống phổ nguyên tử hấp thu (AAS)

Hệ thống máy AAS của hãng Perkin Elmer với 2 phương pháp nguyên tử hóa: ngọn lửa và không ngọn lửa (Lò Graphic) kết hợp hệ thống hóa hơi lạnh có khả năng phân tích hầu hết các kim loại nặng trong các môi trường khác nhau.

Continue reading “PHỔ AAS PERKIN ELMER – HỆ THỐNG PHỔ NGUYÊN TỬ HẤP THỤ”