Máy khối phổ IRMS so sánh tỉ lệ đồng vị – Ứng dụng & hiệu quả

Máy khối IRMS đồng vị 2

Tiến sĩ Paula Rose – một nhà nghiên cứu khoa học tại Khoa Khoa học môi trường và Vật lý, Đại học Texase A&M – Corpus Christi. Bà điều hành Phòng thử nghiệm đồng vị nòng cốt (ICL), một phòng thử nghiệm mới, đặt tại Trung tâm Tài nguyên Thiên nhiên của trường Đại học. ICL hiện đang hỗ trợ nghiên cứu cho một vài phòng thử nghiệm khác trong khuôn viên trường.

Continue reading “Máy khối phổ IRMS so sánh tỉ lệ đồng vị – Ứng dụng & hiệu quả”

MÁY CHƯNG CẤT ĐẠM THEO PHƯƠNG PHÁP DUMAS

máy chưng cất đạm dumas bruker

MÁY CHƯNG CẤT ĐẠM

Máy phân tích đạm Rapid-N hãng Elementar

Model: Rapid N Exceed

Hãng: Elementar (Đức)

Giá: (Liên Hệ) 097 5871094

Thiết bị đáp ứng các tiêu chuẩn sau: AOAC, DIN/ISO, EN và nhiều chuẩn quốc tế khác.

Hoạt động dựa trên nguyên tắc Dumas, mẫu được nung ở nhiệt độ cao khoảng 900 độ C và được khí mang mang đến các bộ phận sấy, tách bẩy khí để loại những thành phần không cần thiết. kết quả được đầu dò TCD hiển thị qua máy vi tính.

Continue reading “MÁY CHƯNG CẤT ĐẠM THEO PHƯƠNG PHÁP DUMAS”

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NITROGEN – SO SÁNH DUMAS & KJELDAL

xác định hàm lượng nitrogen elementar đức

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NITROGEN – SO SÁNH PP DUMAS & KJELDAL

Máy phân tích đạm Rapid-N hãng Elementar

Model: Rapid N Exceed

Hãng: Elementar (Đức)

Giá: (Liên Hệ) 097 5871094

Thiết bị đáp ứng các tiêu chuẩn sau: AOAC, DIN/ISO, EN và nhiều chuẩn quốc tế khác.

Hoạt động dựa trên nguyên tắc Dumas, mẫu được nung ở nhiệt độ cao khoảng 900 độ C và được khí mang mang đến các bộ phận sấy, tách bẩy khí để loại những thành phần không cần thiết. kết quả được đầu dò TCD hiển thị qua máy vi tính.

Continue reading “XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NITROGEN – SO SÁNH DUMAS & KJELDAL”

MÁY ĐO CACBON TRONG THAN ELEMENTAR ĐỨC

MÁY ĐO CACBON TRONG THAN ELEMENTAR ĐỨC

MÁY ĐO CACBON TRONG THAN ELEMENTAR ĐỨC

Model: Vario macro cube

Hãng: Elementar (Đức)

Giá: (Liên Hệ) 097 5871094

Đặc tính kỹ thuật:

–        Lò nung ở nhiệt độ cao từ 800 đến 1200 0C, kết hợp với kỹ thuật capsule nâng nhiệt độ nung mẫu lên đến 1800 0C tạo quá trình đốt cháy hoàn toàn với những mẫu khó. Khách hàng có thể cài nhiệt độ đốt theo yêu cầu mẫu.

Continue reading “MÁY ĐO CACBON TRONG THAN ELEMENTAR ĐỨC”

MÁY PHÂN TÍCH ĐẠM RAPID-N ELEMENTAR THEO PP DUMAS

MÁY PHÂN TÍCH ĐẠM RAPID-N ELEMENTAR

Máy phân tích đạm Rapid-N hãng Elementar

Model: Rapid N Exceed

Hãng: Elementar (Đức)

Giá: (Liên Hệ) 097 5871094

Đặc tính kỹ thuật:

Thiết bị đáp ứng các tiêu chuẩn sau: AOAC, DIN/ISO, EN và nhiều chuẩn quốc tế khác.

Hoạt động dựa trên nguyên tắc Dumas, mẫu được nung ở nhiệt độ cao khoảng 900 độ C và được khí mang mang đến các bộ phận sấy, tách bẩy khí để loại những thành phần không cần thiết. kết quả được đầu dò TCD hiển thị qua máy vi tính.

Continue reading “MÁY PHÂN TÍCH ĐẠM RAPID-N ELEMENTAR THEO PP DUMAS”