máy đo thuỷ ngân mẫu lỏng md 700 kem

MÁY ĐO THUỶ NGÂN MẪU LỎNG HÃNG KEM NHẬT BẢN

MÁY ĐO THUỶ NGÂN MẪU LỎNG HÃNG KEM NHẬT BẢN

Model: MD 700

Hãng: KEM (Nhật Bản)

Giá: (Liên Hệ) 097 5871094

Đặc tính kỹ thuật:

–         Thủy ngân trong mẫu phân tích tồn tại dưới nhiều hình thức.

–         Do đó cân một lượng mẫu thích hợp và cho vào 1 số chất hữu cơ trong mẫu bằng axit như axit sulfuric hoặc axit nitric. Quá trình này gọi là quá trình tiền xử lý

máy đo thuỷ ngân mẫu lỏng md 700 kem
Máy đo thuỷ ngân MD 700

–         Sau quá trình thủy phân, thủy ngân trong mẫu tồn tại ở dạng Hg2+. Và sau đó, 1 tác nhân khử được thêm vào để chuyển thành thủy ngân Hg0

–         Hg0 được chuyển tới tế cell đo bằng khí vận chuyển và hấp thụ bước sóng thủy ngân (253,7 nm).

Ứng dụng:

–         Các mẫu vật sinh học, sinh vật sống (máu, nước tiểu, tóc,….), các sản phẩm công nghiệp (các chất liên quan đến RoHS,….) đèn huỳnh quang … Đo nồng độ thủy ngân của các mẫu chất thải …

Thông số kỹ thuật

–         Thể tích mẫu : 5ML, 20ML, 100ML, 250ML

–         Bộ detector

Nguyên tắc đo : non-dispersive double beam cold atomic absorption method

Mức độ giới hạn phát hiện : 0,5 ppt

Khoảng đo giới hạn phát hiện : 200 ppb

–         Thiết bị hút ẩm : electronic cooling system

–         Bộ phận thu hồi thủy ngân : mercury exclusive activated carbon

–         Bơm sục khí : 0,2 – 0,5 L/phút

Cung cấp bao gồm :

–         Máy chính MD 700

–         Máy in. Code : 120202822

–         Traceability certificate for MD 700

error: Content is protected !!