MÁY CHUẨN ĐỘ ĐIỆN THẾ 906 METROHM

MÁY CHUẨN ĐỘ ĐIỆN THẾ 906 METROHM

Model:  906 Titrando

Hãng:  Metrohm (Thuỵ Sĩ)

Giá: (Liên Hệ) 0977 412199

Email: sales@thietbihoay.com

Đặc tính máy :

Máy chuẩn độ điện thế 906 Titrando với điện cực thông minh «iTrodes»

Điện cực iTrodes Là điện cực thông minh MÁY CHUẨN ĐỘ ĐIỆN THẾ 906 METROHM lịch sử hiệu chuẩn, working life and calibration validity period. Tất cả các dữ liệu của sensor được đọc tự động khi kết nối điện cực với máy chính Titrando.Máy tự động nhận biết điện cực.nếu điện cực không phù hợp với phương pháp xác định thì máy sẽ thông báo, nghĩa là không thể sử dụng nếu sử dụng sai điện cực.chức năng giám sát cho phép loại trừ các điện cực nằm ngoài dữ liệu Calib hoặc hết hạn hiệu chuẩn.dữ liệu Calib được lưu trữ trong chíp trên điện cực và không cần Calib lại khi sử dụng điện cực trên thiết bị khác.

Vận hàng bằng màn hình điều khiển Touch Control hoặc trên máy tính qua phần mềm Tiamo.

Tính năng nhận biết exchange unit (buret). Burret với chíp thông minh

Có thể chọn lựa thể tích buret 2, 5, 10, 20 và 50ml

Chương trình DET, MET, SET, CAL, MEAS, KF, STAT, MEAS, MEAS CONC, CAL

DET : Chuẩn độ môi trương nước và phản ứng nhanh

tiết kiệm được thời gian chuẩn độ

MET : thích hợp với môi trương khan và phản ứng chậm

KF : Chuẩn độ Karl Fischer

 

error: Content is protected !!