HỆ PHẢN ỨNG SINH HOÁ HÃNG SOLIDA BIOTECH ĐỨC

hệ phản ứng sinh hoá Solida Biotech 2

HỆ PHẢN ỨNG SINH HOÁ SOLIDA BIOTECH

Model: Bioreactor Compact

Hãng: Solida Biotech (Đức)

Giá: (Liên Hệ) 097 5871094

Đặc tính kỹ thuật:

Solida Biotech sản xuất nhiều loại máy Bioreactor, máy lên men, máy phân tích trực tuyến, các hệ thống CIP / SIP và các bồn chế biến để nghiên cứu, phát triển và sản xuất, thích hợp cho quá trình lên men, nuôi cấy tế bào, tế bào gốc, công nghệ tái tạo tảo, sinh khối, nhiên liệu sinh học, thủy phân và các loại máy liên quan khác.

Continue reading “HỆ PHẢN ỨNG SINH HOÁ HÃNG SOLIDA BIOTECH ĐỨC”