MÁY PHÂN TÍCH NHIỆT VI SAI QUÉT DSC 7020

máy phân tích nhiệt quét vi sai dsc 7020

MÁY PHÂN TÍCH NHIỆT VI SAI QUÉT DSC 7020

Model: DSC7020

Hãng: Hitachi (Nhật Bản)

Giá: (Liên Hệ) 0977 412199

Email: sales@thietbihoay.com

Đặc tính máy :

DSC7020 là mô hình đa năng cao cấp đạt được độ nhạy cao, độ phân giải cao, phạm vi đo tăng lên gấp 3,5 lần so với các công cụ hiện có và hiệu suất cơ bản tăng lên đáng kể. Continue reading “MÁY PHÂN TÍCH NHIỆT VI SAI QUÉT DSC 7020”

MÁY PHÂN TÍCH CƠ NHIỆT DMA TMA HITACHI

MÁY PHÂN TÍCH CƠ NHIỆT DMA TMA HITACHI

Model: DMA 7100

Hãng: Hitachi (Nhật Bản)

Giá: (Liên Hệ) 0977 412199

Email: sales@thietbihoay.com

 

Đặc tính máy :

DMA 7100 Hitachi là máy phân tích cơ nhiệt động với độ phân giải cao đo lường sự biến dạng của mẫu theo nhiệt độ & thời gian. Cho phép đo chính xác trên cả hai loại mẫu cứng và mềm. Nó cũng có thể đo nhiều kiểu biến dạng khác nhau, luôn sẵn sàng để đo lường các đặc tính đàn hồi- nhớt của nhựa và composites. Continue reading “MÁY PHÂN TÍCH CƠ NHIỆT DMA TMA HITACHI”

MÁY PHÂN TÍCH NHIỆT QUÉT VI SAI DSC 7020

máy phân tích nhiệt quét vi sai dsc 7020

MÁY PHÂN TÍCH NHIỆT QUÉT VI SAI DSC 7020 HITACHI

Model: DSC7020

Hãng: Hitachi (Nhật Bản)

Giá: (Liên Hệ) 0977 412199

Email: sales@thietbihoay.com

Đặc tính máy :

DSC7020 là mô hình đa năng cao cấp đạt được độ nhạy cao, độ phân giải cao, phạm vi đo tăng lên gấp 3,5 lần so với các công cụ hiện có và hiệu suất cơ bản tăng lên đáng kể. Continue reading “MÁY PHÂN TÍCH NHIỆT QUÉT VI SAI DSC 7020”

MÁY PHÂN TÍCH DMA 7100 HITACHI NHẬT BẢN

máy phân tích dma 7100 hitachi 2

MÁY PHÂN TÍCH DMA 7100 HITACHI

Model: DMA 7100

Hãng: Hitachi (Nhật Bản)

Giá: (Liên Hệ) 0977 412199

Email: sales@thietbihoay.com

 

Đặc tính máy :

DMA 7100 Hitachi là máy phân tích cơ nhiệt động với độ phân giải cao đo lường sự biến dạng của mẫu theo nhiệt độ & thời gian. Cho phép đo chính xác trên cả hai loại mẫu cứng và mềm. Nó cũng có thể đo nhiều kiểu biến dạng khác nhau, luôn sẵn sàng để đo lường các đặc tính đàn hồi- nhớt của nhựa và composites. Continue reading “MÁY PHÂN TÍCH DMA 7100 HITACHI NHẬT BẢN”

MÁY PHÂN TÍCH CƠ NHIỆT ĐỘNG DMA 7100 HITACHI

máy phân tích cơ nhiệt động dma 7100 hitachi

MÁY PHÂN TÍCH CƠ NHIỆT ĐỘNG DMA 7100 HITACHI

Model: DMA 7100

Hãng: Hitachi (Nhật Bản)

Giá: (Liên Hệ) 0977 412199

Email: sales@thietbihoay.com

 

Đặc tính máy :

DMA 7100 Hitachi là máy phân tích cơ nhiệt động với độ phân giải cao đo lường sự biến dạng của mẫu theo nhiệt độ & thời gian. Cho phép đo chính xác trên cả hai loại mẫu cứng và mềm. Nó cũng có thể đo nhiều kiểu biến dạng khác nhau, luôn sẵn sàng để đo lường các đặc tính đàn hồi- nhớt của nhựa và composites. Continue reading “MÁY PHÂN TÍCH CƠ NHIỆT ĐỘNG DMA 7100 HITACHI”

MÁY DMA 7100 HITACHI NHẬT BẢN

máy DMA 7100 hitachi nhật bản

MÁY DMA 7100 HITACHI NHẬT BẢN

Model: DMA 7100

Hãng: Hitachi (Nhật Bản)

Giá: (Liên Hệ) 0977 412199

Email: sales@thietbihoay.com

 

Đặc tính máy :

DMA 7100 Hitachi là máy phân tích cơ nhiệt động với độ phân giải cao đo lường sự biến dạng của mẫu theo nhiệt độ & thời gian. Cho phép đo chính xác trên cả hai loại mẫu cứng và mềm. Nó cũng có thể đo nhiều kiểu biến dạng khác nhau, luôn sẵn sàng để đo lường các đặc tính đàn hồi- nhớt của nhựa và composites. Continue reading “MÁY DMA 7100 HITACHI NHẬT BẢN”

MÁY NHIỆT LƯỢNG QUÉT VI SAI DSC 7020 HITACHI

MÁY NHIỆT LƯỢNG QUÉT VI SAI DSC 7020 HITACHI

Model: DSC7020

Hãng: Hitachi (Nhật Bản)

Giá: (Liên Hệ) 0977 412199

Email: sales@thietbihoay.com

Đặc tính máy :

DSC7020 là mô hình đa năng cao cấp đạt được độ nhạy cao, độ phân giải cao, phạm vi đo tăng lên gấp 3,5 lần so với các công cụ hiện có và hiệu suất cơ bản tăng lên đáng kể. Continue reading “MÁY NHIỆT LƯỢNG QUÉT VI SAI DSC 7020 HITACHI”

MÁY PHÂN TÍCH NHIỆT LƯỢNG VI SAI QUÉT DSC 7000X

MÁY PHÂN TÍCH NHIỆT LƯỢNG VI SAI QUÉT DSC 7000X

Model: DSC7000X

Hãng: Hitachi (Nhật Bản)

Giá: (Liên Hệ) 0977 412199

Email: sales@thietbihoay.com

Đặc tính máy :

Máy DSC7000X đo nhiệt lượng quét vi sai thế hệ mới có độ nhạy cao đi kèm công nghệ mới bao gồm bộ cảm biến mới và lò nung mới. Continue reading “MÁY PHÂN TÍCH NHIỆT LƯỢNG VI SAI QUÉT DSC 7000X”

MÁY DSC 7020 HITACHI NHẬT BẢN

máy dsc 7020 hitachi nhật bản 2

MÁY DSC 7020 HITACHI NHẬT BẢN

 

Model: DSC7020

Hãng: Hitachi (Nhật Bản)

Giá: (Liên Hệ) 0977 412199

Email: sales@thietbihoay.com 

Đặc tính máy :

DSC7020 là mô hình đa năng cao cấp đạt được độ nhạy cao, độ phân giải cao, phạm vi đo tăng lên gấp 3,5 lần so với các công cụ hiện có và hiệu suất cơ bản tăng lên đáng kể. Continue reading “MÁY DSC 7020 HITACHI NHẬT BẢN”

MÁY ĐO NHIỆT LƯỢNG VI SAI QUÉT DSC 7020

máy đo nhiệt lượng vi sai quét dsc 7020

MÁY ĐO NHIỆT LƯỢNG VI SAI QUÉT DSC 7020 HITACHI

Model: DSC7020

Hãng: Hitachi (Nhật Bản)

Giá: (Liên Hệ) 0977 412199

Email: sales@thietbihoay.com

Đặc tính máy :

DSC7020 là mô hình đa năng cao cấp đạt được độ nhạy cao, độ phân giải cao, phạm vi đo tăng lên gấp 3,5 lần so với các công cụ hiện có và hiệu suất cơ bản tăng lên đáng kể. Continue reading “MÁY ĐO NHIỆT LƯỢNG VI SAI QUÉT DSC 7020”