Hệ số truyền nhiệt của vật liệu – Xác định bằng kỹ thuật MTPS

hệ số dẫn nhiệt c therm 5

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (Quatest 3) vừa đầu tư thiết bị xác định độ dẫn nhiệt C-Therm TCi, sử dụng kỹ thuật MTPS (Modified Transient Plane Source) để triển khai thực hiện, nhằm xác định các thông số về nhiệt của vật liệu phù hợp theo các tiêu chuẩn ASTM D7984.

Continue reading “Hệ số truyền nhiệt của vật liệu – Xác định bằng kỹ thuật MTPS”

MÁY C THERM TCi PHÂN TÍCH ĐỘ DẪN NHIỆT VẬT LIỆU

máy c therm TCI phân tích độ dẫn nhiệt 2

Máy C Therm phân tích độ dẫn nhiệt vật liệu

Model: TCi

Hãng: C Therm (Canada)

Giá: (Liên Hệ) 0977 412199

Đặc tính kỹ thuật:

Công ty C-Therm Technologies cung cấp các giải pháp, cảm biến cho quá trình nghiên cứu, sản xuất và kiểm soát chất lượng môi trường một cách nhanh chóng mà không phá hủy quá trình phân tích nhiệt của thiết bị đo đạc.

Continue reading “MÁY C THERM TCi PHÂN TÍCH ĐỘ DẪN NHIỆT VẬT LIỆU”

MÁY C-THERM PHÂN TÍCH ĐỘ DẪN NHIỆT VẬT LIỆU

máy c therm TCI phân tích độ dẫn nhiệt 2

Máy C Therm phân tích độ dẫn nhiệt vật liệu

Model: TCi

Hãng: C Therm (Canada)

Giá: (Liên Hệ) 097 5871094

Đặc tính kỹ thuật:

Được thành lập vào năm 2007, Công ty C-Therm Technologies cung cấp các giải pháp, cảm biến cho quá trình nghiên cứu, sản xuất và kiểm soát chất lượng môi trường một cách nhanh chóng mà không phá hủy quá trình phân tích nhiệt của thiết bị đo đạc.

Continue reading “MÁY C-THERM PHÂN TÍCH ĐỘ DẪN NHIỆT VẬT LIỆU”