LÒ NUNG AAF CARBOLITE TRO HOÁ 1100 ĐỘ XUẤT XỨ ANH

lò nung aaf carbolite phân tích tro

LÒ NUNG AAF CARBOLITE ĐO TRO 1100 ĐỘ

Model: AAF 11/7

Hãng: CARBOLITE Gero – Anh

Giá: (Liên Hệ) 0977412199

Đặc tính kỹ thuật:

Đạt tiêu chuẩn: BS 1016 part 4, ISO 1171, ASTM D2361-02, ASTM D3174-04

Phù hợp để tro hoá các mẫu thực phẩm, nhựa, than và các vật liệu hydrocarbon khác.

Continue reading “LÒ NUNG AAF CARBOLITE TRO HOÁ 1100 ĐỘ XUẤT XỨ ANH”

LÒ NUNG VMF CARBOLITE – VOLATILE MATTER COAL

lò nung vmf carbolite

LÒ NUNG VMF CARBOLITE – VOLATILE MATTER COAL

Model: VMF 10/6 /ISO562

Hãng: CARBOLITE Gero – Anh

Giá: (Liên Hệ) 0977412199

Đặc tính kỹ thuật:

Theo tiêu chuẩn ISO 562
Gia nhiệt nhanh, khoảng 20 phút từ RT đến 900°C

Điều khiển kỹ thuật số
Cổng calib riêng biệt ở phía sau lò, tránh chạm trực tiếp vào điện trở

Continue reading “LÒ NUNG VMF CARBOLITE – VOLATILE MATTER COAL”