MÁY PHÂN TÍCH PHỔ CẬN HỒNG NGOẠI NIRS FOSS METROHM

máy phân tích phổ cận hồng ngoại transmission optiprobe

MÁY PHÂN TÍCH PHỔ CẬN HỒNG NGOẠI NIRS FOSS METROHM

Model: NIRS XDS Transmission OptiProbe Analyzer

Hãng: Foss – Metrohm (Thuỵ Sĩ)

Giá: (Liên Hệ) 0977 412199

Email: sales@thietbihoay.com

Đặc tính máy :

* Kỹ thuật truyền qua chuyên dùng đo cho mẫu lỏng, mẫu có độ nhớt cao, cần gia nhiệt ở nhiệt độ cao Continue reading “MÁY PHÂN TÍCH PHỔ CẬN HỒNG NGOẠI NIRS FOSS METROHM”

MÁY PHỔ KẾ CẬN HỒNG NGOẠI NIR FOSS METROHM

MÁY PHỔ KẾ CẬN HỒNG NGOẠI NIR FOSS METROHM

Model: NIRS XDS Interactance OptiProbe Analyzer

Hãng: Foss Metrohm (Thuỵ Sĩ)

Giá: (Liên Hệ) 0977 412199

Email: sales@thietbihoay.com

Đặc tính máy :

* Kỹ thuật phản xạ & phản xạ khuyếch tán: Thuốc vỉ, viên nén, viên nang, mẫu lỏng, mẫu nhớt, dầu, sệt, các loại hạt, thô rắn, bột,… Continue reading “MÁY PHỔ KẾ CẬN HỒNG NGOẠI NIR FOSS METROHM”

MÁY NIR FOSS XDS MUTIVIAL ANALYZER METROHM

MÁY NIR CẬN HỒNG NGOẠI XDS MUTIVIAL ANALYZER METROHM

Model: NIRS XDS MultiVial Analyzer

Hãng: Foss Metrohm (Thuỵ Sĩ)

Giá: (Liên Hệ) 0977 412199

Email: sales@thietbihoay.com

Đặc tính máy :

* Kỹ thuật phản xạ & phản xạ khuyếch tán: Thuốc vỉ, viên nén, viên nang, mẫu lỏng, mẫu nhớt, dầu, sệt, các loại hạt, thô rắn, bột,… Continue reading “MÁY NIR FOSS XDS MUTIVIAL ANALYZER METROHM”

MÁY ĐO PHỔ CẬN HỒNG NGOẠI NIR FOSS XDS RLA METROHM

máy đo phổ cận hồng ngoại nir xds rla metrohm

MÁY ĐO PHỔ CẬN HỒNG NGOẠI NIR FOSS XDS RLA METROHM

Model: NIRS XDS RapidLiquid Analyzer

Hãng: Foss Metrohm (Thuỵ Sĩ)

Giá: (Liên Hệ) 0977 412199

Email: sales@thietbihoay.com

Đặc tính máy :

* Kỹ thuật truyền qua chuyên dùng cho mẫu lỏng, dung môi, cho kết quả nhanh chóng, thao tác với cuvet dễ dàng. Continue reading “MÁY ĐO PHỔ CẬN HỒNG NGOẠI NIR FOSS XDS RLA METROHM”

MÁY ĐO QUANG PHỔ CẬN HỒNG NGOẠI NIR DS2500 FOSS METROHM

MÁY ĐO QUANG PHỔ CẬN HỒNG NGOẠI NIR DS2500 FOSS METROHM

Model: NIRS DS2500 Analyzer

Hãng: Foss Metrohm (Thuỵ Sĩ)

Giá: (Liên Hệ) 0977 412199

Email: sales@thietbihoay.com

Đặc tính máy :

* Kỹ thuật phản xạ, & phản xạ khuyếch tán: Thuốc vỉ, viên nén, viên nang, mẫu lỏng, các loại hạt, thô rắn, bột,…

* Máy Quang phổ Cận hồng ngoại NIR của Metrohm ứng dụng phương pháp tách tia sáng kỹ thuật cao nên có độ ổn định, độ chính xác rất cao, phù hợp cho việc phân tích dễ dàng cho di chuyển, vị trí lắp đặt. Continue reading “MÁY ĐO QUANG PHỔ CẬN HỒNG NGOẠI NIR DS2500 FOSS METROHM”

MÁY QUANG PHỔ CẬN HỒNG NGOẠI NIR FOSS METROHM

MÁY QUANG PHỔ CẬN HỒNG NGOẠI NIR FOSS METROHM

Model: NIRS XDS MasterLab Analyzer

Hãng: Foss Metrohm (Thuỵ Sĩ)

Giá: (Liên Hệ) 0977 412199

Email: sales@thietbihoay.com

Đặc tính máy :

* Kỹ thuật phản xạ, truyền qua & phản xạ khuyếch tán: Thuốc vỉ, viên nén, viên nang, mẫu lỏng, mẫu nhớt, dầu, sệt, các loại hạt, thô rắn, bột,… Continue reading “MÁY QUANG PHỔ CẬN HỒNG NGOẠI NIR FOSS METROHM”