MÁY NIR DS2500 FOSS METROHM

máy nir ds2500 foss metrohm

MÁY NIR DS2500 FOSS METROHM

Model: NIR DS2500 Analyzer

Hãng: Foss Metrohm (Thuỵ Sĩ)

Giá: (Liên Hệ) 0977 412199

Email: sales@thietbihoay.com

Đặc tính máy :

* Kỹ thuật phản xạ, & phản xạ khuyếch tán: Thuốc vỉ, viên nén, viên nang, mẫu lỏng, các loại hạt, thô rắn, bột,…

* Máy Quang phổ Cận hồng ngoại NIR của Metrohm ứng dụng phương pháp tách tia sáng kỹ thuật cao nên có độ ổn định, độ chính xác rất cao, phù hợp cho việc phân tích dễ dàng cho di chuyển, vị trí lắp đặt. Continue reading “MÁY NIR DS2500 FOSS METROHM”

MÁY NIR HÃNG FOSS METROHM DS2500

MÁY NIR HÃNG FOSS METROHM DS2500

Model: NIRS DS2500 Analyzer

Hãng: Foss Metrohm (Thuỵ Sĩ)

Giá: (Liên Hệ) 0977 412199

Email: sales@thietbihoay.com

Đặc tính máy :

* Kỹ thuật phản xạ, & phản xạ khuyếch tán: Thuốc vỉ, viên nén, viên nang, mẫu lỏng, các loại hạt, thô rắn, bột,…

* Máy Quang phổ Cận hồng ngoại NIR của Metrohm ứng dụng phương pháp tách tia sáng kỹ thuật cao nên có độ ổn định, độ chính xác rất cao, phù hợp cho việc phân tích dễ dàng cho di chuyển, vị trí lắp đặt. Continue reading “MÁY NIR HÃNG FOSS METROHM DS2500”

MÁY QUANG PHỔ KẾ CẬN HỒNG NGOẠI NIR FOSS METROHM

MÁY QUANG PHỔ KẾ CẬN HỒNG NGOẠI NIR FOSS METROHM

Model: NIRS XDS Smart Probe 2m Analyzer

Hãng: Foss Metrohm (Thuỵ Sĩ)

Giá: (Liên Hệ) 0977 412199

Email: sales@thietbihoay.com

Đặc tính máy :

* Kỹ thuật phản xạ & phản xạ khuyếch tán: Thuốc vỉ, viên nén, viên nang, mẫu lỏng, mẫu nhớt, dầu, sệt, các loại hạt, thô rắn, bột,… Continue reading “MÁY QUANG PHỔ KẾ CẬN HỒNG NGOẠI NIR FOSS METROHM”

MÁY CẬN HỒNG NGOẠI NIR FOSS XDS RSA METROHM

MÁY CẬN HỒNG NGOẠI NIR XDS RSA METROHM

Model: NIRS XDS RapidContent Analyzer-Solids

Hãng: Foss Metrohm (Thuỵ Sĩ)

Giá: (Liên Hệ) 0977 412199

Email: sales@thietbihoay.com

Đặc tính máy :

* Kỹ thuật phản xạ & phản xạ khuyếch tán: Thuốc vỉ, viên nén, viên nang, mẫu lỏng, mẫu nhớt, dầu, sệt, các loại hạt, thô rắn, bột,… Continue reading “MÁY CẬN HỒNG NGOẠI NIR FOSS XDS RSA METROHM”

MÁY PHÂN TÍCH QUANG PHỔ CẬN HỒNG NGOẠI NIR XDS RCA

MÁY PHÂN TÍCH QUANG PHỔ CẬN HỒNG NGOẠI NIR XDS RCA

Model: NIRS XDS RapidContent Analyzer

Hãng: Foss Metrohm (Thuỵ Sĩ)

Giá: (Liên Hệ) 0977 412199

Email: sales@thietbihoay.com

Đặc tính máy :

* Kỹ thuật phản xạ, truyền qua & phản xạ khuyếch tán: Thuốc vỉ, viên nén, viên nang, mẫu lỏng, mẫu nhớt, dầu, sệt, các loại hạt, thô rắn, bột,… Continue reading “MÁY PHÂN TÍCH QUANG PHỔ CẬN HỒNG NGOẠI NIR XDS RCA”