MÁY QUANG PHỔ RAMAN METROHM

máy quang phổ raman mira m1 metrohm

MÁY QUANG PHỔ RAMAN

Model: MIRA M-1 Advance

Hãng: Metrohm (Thuỵ Sĩ)

Giá: (Liên Hệ) 0977 412199

Email: sales@thietbihoay.com

Đặc tính máy :

Ưu điểm:

–      Thực hiện phân tích nhanh, không phá hủy mẫu hóa chất và dược phẩm.

–      Phân tích những chất nhạy cảm với nhiệt độ và không đồng nhất.

–      Xác định những chất ở dạng lỏng và rắn. Continue reading “MÁY QUANG PHỔ RAMAN METROHM”

MÁY QUANG PHỔ RAMAN CẦM TAY

máy quang phổ raman cầm tay

MÁY QUANG PHỔ RAMAN CẦM TAY THUỴ SĨ

Model: MIRA M-1

Hãng: Metrohm (Thuỵ Sĩ)

Giá: (Liên Hệ) 0977 412199

Email: sales@thietbihoay.com

Đặc tính máy :

Ưu điểm:

–      Thực hiện phân tích nhanh, không phá hủy mẫu hóa chất và dược phẩm.

–      Phân tích những chất nhạy cảm với nhiệt độ và không đồng nhất.

–      Xác định những chất ở dạng lỏng và rắn. Continue reading “MÁY QUANG PHỔ RAMAN CẦM TAY”

MÁY QUANG PHỔ RAMAN CẦM TAY THUỴ SĨ

MÁY QUANG PHỔ RAMAN CẦM TAY THUỴ SĨ

Model: MIRA M-1

Hãng: Metrohm (Thuỵ Sĩ)

Giá: (Liên Hệ) 0977 412199

Email: sales@thietbihoay.com

Đặc tính máy :

Ưu điểm:

–      Thực hiện phân tích nhanh, không phá hủy mẫu hóa chất và dược phẩm.

–      Phân tích những chất nhạy cảm với nhiệt độ và không đồng nhất.

–      Xác định những chất ở dạng lỏng và rắn. Continue reading “MÁY QUANG PHỔ RAMAN CẦM TAY THUỴ SĨ”