MÁY KHUẤY TRỘN ĐỒNG HOÁ EX 60 SILVERSON

MÁY KHUẤY TRỘN ĐỒNG HOÁ EX 60 SILVERSON

Model: EX/60

Hãng: Silverson (Anh)

Giá: (Liên Hệ) 0977 412199

Email: sales@thietbihoay.com

Đặc tính máy :

Ứng dụng rộng rãi trong sản xuất sơn, mực, hồ, hóa chất, dung dịch và chất bao phủ. Sự hoạt động của đầu cánh khuấy rotor/ stator nhanh chóng nghiền nát và hòa tan nhựa, polymer, phân tán các sắc tố và các nguyên liệu thô khác. Continue reading “MÁY KHUẤY TRỘN ĐỒNG HOÁ EX 60 SILVERSON”

MÁY ĐỒNG HOÁ KHUẤY TRỘN L5 MA SILVERSON

MÁY ĐỒNG HOÁ KHUẤY TRỘN L5 MA SILVERSON

Model: L5 MA

Hãng: Silverson (Anh)

Giá: (Liên Hệ) 0977 412199

Email: sales@thietbihoay.com

Đặc tính máy :

* Đây là máy khuấy trộn đặc biệt, nó có khả năng khuấy  trộn, đồng hóa, nghiền, phân tán và hòa tan tất cả các thành phần có trong hệ nhũ tương (lỏng- lỏng) hoặc hệ huyền phù (lỏng-rắn), dạng bột, dạng hạt, để tạo ra một sản phẩm có độ đồng nhất cao mà không cần có thiết bị hỗ trợ nào. Continue reading “MÁY ĐỒNG HOÁ KHUẤY TRỘN L5 MA SILVERSON”

MÁY ĐỒNG HOÁ NHŨ TƯƠNG L5 MA SILVERSON

MÁY ĐỒNG HOÁ NHŨ TƯƠNG L5 MA SILVERSON

Model: L5 MA

Hãng: Silverson (Anh)

Giá: (Liên Hệ) 0977 412199

Email: sales@thietbihoay.com

Đặc tính máy :

* Đây là máy khuấy trộn đặc biệt, nó có khả năng khuấy  trộn, đồng hóa, nghiền, phân tán và hòa tan tất cả các thành phần có trong hệ nhũ tương (lỏng- lỏng) hoặc hệ huyền phù (lỏng-rắn), dạng bột, dạng hạt, để tạo ra một sản phẩm có độ đồng nhất cao mà không cần có thiết bị hỗ trợ nào. Continue reading “MÁY ĐỒNG HOÁ NHŨ TƯƠNG L5 MA SILVERSON”