MÁY PHÂN TÍCH QUANG PHỔ RAMAN CẦM TAY MIRA M1

MÁY PHÂN TÍCH QUANG PHỔ RAMAN CẦM TAY MIRA M1

 

Model: MIRA M-1 Advance

Hãng: Metrohm (Thuỵ Sĩ)

Giá: (Liên Hệ) 0977 412199

Email: sales@thietbihoay.com

Đặc tính máy :

Ưu điểm:

–      Thực hiện phân tích nhanh, không phá hủy mẫu hóa chất và dược phẩm.

–      Phân tích những chất nhạy cảm với nhiệt độ và không đồng nhất.

–      Xác định những chất ở dạng lỏng và rắn. Continue reading “MÁY PHÂN TÍCH QUANG PHỔ RAMAN CẦM TAY MIRA M1”

MÁY ĐO QUANG PHỔ RAMAN CẦM TAY MIRA M1

MÁY ĐO QUANG PHỔ RAMAN CẦM TAY MIRA M1

 

Model: MIRA M-1 Basic

Hãng: Metrohm (Thuỵ Sĩ)

Giá: (Liên Hệ) 0977 412199

Email: sales@thietbihoay.com

Đặc tính máy :

Ưu điểm:

–      Thực hiện phân tích nhanh, không phá hủy mẫu hóa chất và dược phẩm.

–      Phân tích những chất nhạy cảm với nhiệt độ và không đồng nhất.

–      Xác định những chất ở dạng lỏng và rắn. Continue reading “MÁY ĐO QUANG PHỔ RAMAN CẦM TAY MIRA M1”

MÁY PHÂN TÍCH PHỔ RAMAN CẦM TAY MIRA M-1 ADVANCE

MÁY PHÂN TÍCH PHỔ RAMAN CẦM TAY MIRA M-1 ADVANCE

Model: MIRA M-1 Advance

Hãng: Metrohm (Thuỵ Sĩ)

Giá: (Liên Hệ) 0977 412199

Email: sales@thietbihoay.com

Đặc tính máy :

Ưu điểm:

–      Thực hiện phân tích nhanh, không phá hủy mẫu hóa chất và dược phẩm.

–      Phân tích những chất nhạy cảm với nhiệt độ và không đồng nhất.

–      Xác định những chất ở dạng lỏng và rắn. Continue reading “MÁY PHÂN TÍCH PHỔ RAMAN CẦM TAY MIRA M-1 ADVANCE”

MÁY ĐO PHỔ RAMAN CẦM TAY METROHM

MÁY ĐO PHỔ RAMAN CẦM TAY METROHM

 

Model: MIRA M-1 Advance

Hãng: Metrohm (Thuỵ Sĩ)

Giá: (Liên Hệ) 0977 412199

Email: sales@thietbihoay.com

Đặc tính máy :

Ưu điểm:

–      Thực hiện phân tích nhanh, không phá hủy mẫu hóa chất và dược phẩm.

–      Phân tích những chất nhạy cảm với nhiệt độ và không đồng nhất.

–      Xác định những chất ở dạng lỏng và rắn. Continue reading “MÁY ĐO PHỔ RAMAN CẦM TAY METROHM”