MÁY ĐO NHỚT CAV® 2200 9725 CANNON

MÁY ĐO NHỚT TỰ ĐỘNG CAV® 2200 9725 CANNON

Model: CAV® 2200

Hãng: Cannon (Mỹ)

Giá: (Liên Hệ) 0977 412199

Email: duy.thietbihoay@gmail.com

Đặc tính máy :

LOẠI 2 BỂ

– Đáp ứng tiêu chuẩn ASTM D445

– Nhiệt độ bể điều khiển chính xác hơn ±0.01oC khi chọn bất bỳ nhiệt độ nào trong khoảng 20 độ C và 100 độ C, độ chính xác ±0.03 độ C giữa 100 và 150 độ C xem tiếp..

MÁY ĐO ĐỘ NHỚT TỰ ĐỘNG NHIỆT ĐỘ CAO 9728-C40 CANNON (MỸ)

MÁY ĐO ĐỘ NHỚT TỰ ĐỘNG NHIỆT ĐỘ CAO

MÁY ĐO ĐỘ NHỚT TỰ ĐỘNG NHIỆT ĐỘ CAO

Model: 9728-C40

Hãng: Canon – Mỹ

Giá: (Liên Hệ) 0977 412199

Email: sales@thietbihoay.com

Đặc tính máy :

Thiết bị đáp ứng tiêu chuẩn ASTM D5481,ASTM D 4741, CEC L-36-A-90, IP370, SAE J300

Đo mẫu khoảng 15…20 mẫu mỗi giờ

Máy được thiết kế để xác định độ nhớt của dầu động cơ và các loại khác dưới các điệu kiện lực cắt tại nhiệt độ cao. Continue reading “MÁY ĐO ĐỘ NHỚT TỰ ĐỘNG NHIỆT ĐỘ CAO 9728-C40 CANNON (MỸ)”