MÁY PHÂN TÍCH NHIỆT QUÉT VI SAI DSC 7020

máy phân tích nhiệt quét vi sai dsc 7020

MÁY PHÂN TÍCH NHIỆT QUÉT VI SAI DSC 7020 HITACHI

Model: DSC7020

Hãng: Hitachi (Nhật Bản)

Giá: (Liên Hệ) 0977 412199

Email: sales@thietbihoay.com

Đặc tính máy :

DSC7020 là mô hình đa năng cao cấp đạt được độ nhạy cao, độ phân giải cao, phạm vi đo tăng lên gấp 3,5 lần so với các công cụ hiện có và hiệu suất cơ bản tăng lên đáng kể. Continue reading “MÁY PHÂN TÍCH NHIỆT QUÉT VI SAI DSC 7020”

MÁY NHIỆT LƯỢNG QUÉT VI SAI DSC 7020 HITACHI

MÁY NHIỆT LƯỢNG QUÉT VI SAI DSC 7020 HITACHI

Model: DSC7020

Hãng: Hitachi (Nhật Bản)

Giá: (Liên Hệ) 0977 412199

Email: sales@thietbihoay.com

Đặc tính máy :

DSC7020 là mô hình đa năng cao cấp đạt được độ nhạy cao, độ phân giải cao, phạm vi đo tăng lên gấp 3,5 lần so với các công cụ hiện có và hiệu suất cơ bản tăng lên đáng kể. Continue reading “MÁY NHIỆT LƯỢNG QUÉT VI SAI DSC 7020 HITACHI”

MÁY DSC 7020 HITACHI NHẬT BẢN

máy dsc 7020 hitachi nhật bản 2

MÁY DSC 7020 HITACHI NHẬT BẢN

 

Model: DSC7020

Hãng: Hitachi (Nhật Bản)

Giá: (Liên Hệ) 0977 412199

Email: sales@thietbihoay.com 

Đặc tính máy :

DSC7020 là mô hình đa năng cao cấp đạt được độ nhạy cao, độ phân giải cao, phạm vi đo tăng lên gấp 3,5 lần so với các công cụ hiện có và hiệu suất cơ bản tăng lên đáng kể. Continue reading “MÁY DSC 7020 HITACHI NHẬT BẢN”

MÁY ĐO NHIỆT LƯỢNG VI SAI QUÉT DSC 7020

máy đo nhiệt lượng vi sai quét dsc 7020

MÁY ĐO NHIỆT LƯỢNG VI SAI QUÉT DSC 7020 HITACHI

Model: DSC7020

Hãng: Hitachi (Nhật Bản)

Giá: (Liên Hệ) 0977 412199

Email: sales@thietbihoay.com

Đặc tính máy :

DSC7020 là mô hình đa năng cao cấp đạt được độ nhạy cao, độ phân giải cao, phạm vi đo tăng lên gấp 3,5 lần so với các công cụ hiện có và hiệu suất cơ bản tăng lên đáng kể. Continue reading “MÁY ĐO NHIỆT LƯỢNG VI SAI QUÉT DSC 7020”