Điểm chớp cháy của dầu là gì & ý nghĩa

điểm chớp cháy là gì

Điểm chớp cháy của dầu là gì & ý nghĩa

Nhiệt độ chớp nháy và điểm chớp nháy là 2 khái niệm của dầu.

  1. Định nghĩa nhiệt độ chớp cháy (NĐCC), điểm chớp cháy (ĐCC):

NĐCC là nhiệt độ thấp nhất mà tại áp suất khí quyển (101, 3 KPa), mẫu dầu nhớt được nung nóng đến bốc hơi và bắt lửa. Mẫu sẽ chớp cháy khi có ngọn lửa và lan truyền tức thì ra khắp bề mặt của mẫu dầu. Continue reading “Điểm chớp cháy của dầu là gì & ý nghĩa”

MÁY ĐO ĐIỂM CHỚP CHÁY CỐC KÍN K16273

MÁY ĐO ĐIỂM CHỚP CHÁY CỐC KÍN K16273

Model: K16273

Hãng: Koehler – Mỹ

Giá: (Liên Hệ) 0977 412199

Email: sales@thietbihoay.com

Đặc tính máy :

Xác định độ chớp cháy trong nhiên liệu, dầu bôi trơn, chất lỏng có xu hướng tạo bề mặt màng

Tuân thủ theo tiêu chuẩn ASTM D93 và các thông số kỹ thuật liên quan.

Thông số: Continue reading “MÁY ĐO ĐIỂM CHỚP CHÁY CỐC KÍN K16273”