NHU CẦU OXY SINH HOÁ(BOD) & NHU CẦU OXY HOÁ HỌC (COD)

NHU CẦU OXY SINH HOÁ (BOD) VÀ NHU CẦU OXY HOÁ HỌC (COD) CỦA NƯỚC THẢI

Nhu cầu oxy sinh hóa là lượng oxy cần thiết để vi sinh vật oxy hóa các chất hữu cơ trong một khoảng thời gian xác định và được ký hiệu bằng BOD được tính bằng mg/L. Chỉ tiêu BOD phản ánh mức độ ô nhiễm hữu cơ của nước thải. BOD càng lớn thì nước thải (hoặc nước nguồn) bị ô nhiễm càng cao và ngược lại. Continue reading “NHU CẦU OXY SINH HOÁ(BOD) & NHU CẦU OXY HOÁ HỌC (COD)”

BỘ PHÁ MẪU COD THERMOREACTOR RD125 LOVIBOND

BỘ PHÁ MẪU COD THERMOREACTOR RD125 LOVIBOND

Model: Thermoreactor RD 125

Hãng: Lovibond (Anh/Đức)

Giá: (Liên Hệ) 0977 412199

Email: duy.thietbihoay@gmail.com

Đặc tính máy :

– Dùng phá mẫu các ống dùng trong ứng dụng kiểm tra chỉ tiêu.

– COD (150°C), TOC (120°C), Total Chromium (100°C), Total Nitrogen (100°C), Total Phosphate (100°C)

– Nhiệt độ và thời gian phản ứng được thiết lập Continue reading “BỘ PHÁ MẪU COD THERMOREACTOR RD125 LOVIBOND”