MÁY QUANG PHỔ NIR CẬN HỒNG NGOẠI

MÁY QUANG PHỔ NIR CẬN HỒNG NGOẠI

Model: NIR DS2500 Analyzer

Hãng: Foss Metrohm (Thuỵ Sĩ)

Giá: (Liên Hệ) 0977 412199

Email: sales@thietbihoay.com

Đặc tính máy :

* Kỹ thuật phản xạ, & phản xạ khuyếch tán: Thuốc vỉ, viên nén, viên nang, mẫu lỏng, các loại hạt, thô rắn, bột,…

* Máy Quang phổ Cận hồng ngoại NIR của Metrohm ứng dụng phương pháp tách tia sáng kỹ thuật cao nên có độ ổn định, độ chính xác rất cao, phù hợp cho việc phân tích dễ dàng cho di chuyển, vị trí lắp đặt. Continue reading “MÁY QUANG PHỔ NIR CẬN HỒNG NGOẠI”

MÁY QUANG PHỔ NIR METROHM DS2500

máy quang phổ nir metrohm ds2500

MÁY QUANG PHỔ NIR METROHM DS2500

Model: NIR DS2500 Analyzer

Hãng: Foss Metrohm (Thuỵ Sĩ)

Giá: (Liên Hệ) 0977 412199

Email: sales@thietbihoay.com

Đặc tính máy :

* Kỹ thuật phản xạ, & phản xạ khuyếch tán: Thuốc vỉ, viên nén, viên nang, mẫu lỏng, các loại hạt, thô rắn, bột,…

* Máy Quang phổ Cận hồng ngoại NIR của Metrohm ứng dụng phương pháp tách tia sáng kỹ thuật cao nên có độ ổn định, độ chính xác rất cao, phù hợp cho việc phân tích dễ dàng cho di chuyển, vị trí lắp đặt. Continue reading “MÁY QUANG PHỔ NIR METROHM DS2500”

MÁY QUANG PHỔ NIR FOSS METROHM DS2500

MÁY QUANG PHỔ NIR FOSS METROHM DS2500

Model: NIR DS2500 Analyzer

Hãng: Foss Metrohm (Thuỵ Sĩ)

Giá: (Liên Hệ) 0977 412199

Email: sales@thietbihoay.com

Đặc tính máy :

* Kỹ thuật phản xạ, & phản xạ khuyếch tán: Thuốc vỉ, viên nén, viên nang, mẫu lỏng, các loại hạt, thô rắn, bột,…

* Máy Quang phổ Cận hồng ngoại NIR của Metrohm ứng dụng phương pháp tách tia sáng kỹ thuật cao nên có độ ổn định, độ chính xác rất cao, phù hợp cho việc phân tích dễ dàng cho di chuyển, vị trí lắp đặt. Continue reading “MÁY QUANG PHỔ NIR FOSS METROHM DS2500”

MÁY NIR HÃNG FOSS METROHM DS2500

MÁY NIR HÃNG FOSS METROHM DS2500

Model: NIRS DS2500 Analyzer

Hãng: Foss Metrohm (Thuỵ Sĩ)

Giá: (Liên Hệ) 0977 412199

Email: sales@thietbihoay.com

Đặc tính máy :

* Kỹ thuật phản xạ, & phản xạ khuyếch tán: Thuốc vỉ, viên nén, viên nang, mẫu lỏng, các loại hạt, thô rắn, bột,…

* Máy Quang phổ Cận hồng ngoại NIR của Metrohm ứng dụng phương pháp tách tia sáng kỹ thuật cao nên có độ ổn định, độ chính xác rất cao, phù hợp cho việc phân tích dễ dàng cho di chuyển, vị trí lắp đặt. Continue reading “MÁY NIR HÃNG FOSS METROHM DS2500”

MÁY PHÂN TÍCH PHỔ CẬN HỒNG NGOẠI NIRS FOSS METROHM

máy phân tích phổ cận hồng ngoại transmission optiprobe

MÁY PHÂN TÍCH PHỔ CẬN HỒNG NGOẠI NIRS FOSS METROHM

Model: NIRS XDS Transmission OptiProbe Analyzer

Hãng: Foss – Metrohm (Thuỵ Sĩ)

Giá: (Liên Hệ) 0977 412199

Email: sales@thietbihoay.com

Đặc tính máy :

* Kỹ thuật truyền qua chuyên dùng đo cho mẫu lỏng, mẫu có độ nhớt cao, cần gia nhiệt ở nhiệt độ cao Continue reading “MÁY PHÂN TÍCH PHỔ CẬN HỒNG NGOẠI NIRS FOSS METROHM”

MÁY PHỔ KẾ CẬN HỒNG NGOẠI NIR FOSS METROHM

MÁY PHỔ KẾ CẬN HỒNG NGOẠI NIR FOSS METROHM

Model: NIRS XDS Interactance OptiProbe Analyzer

Hãng: Foss Metrohm (Thuỵ Sĩ)

Giá: (Liên Hệ) 0977 412199

Email: sales@thietbihoay.com

Đặc tính máy :

* Kỹ thuật phản xạ & phản xạ khuyếch tán: Thuốc vỉ, viên nén, viên nang, mẫu lỏng, mẫu nhớt, dầu, sệt, các loại hạt, thô rắn, bột,… Continue reading “MÁY PHỔ KẾ CẬN HỒNG NGOẠI NIR FOSS METROHM”

MÁY QUANG PHỔ KẾ CẬN HỒNG NGOẠI NIR FOSS METROHM

MÁY QUANG PHỔ KẾ CẬN HỒNG NGOẠI NIR FOSS METROHM

Model: NIRS XDS Smart Probe 2m Analyzer

Hãng: Foss Metrohm (Thuỵ Sĩ)

Giá: (Liên Hệ) 0977 412199

Email: sales@thietbihoay.com

Đặc tính máy :

* Kỹ thuật phản xạ & phản xạ khuyếch tán: Thuốc vỉ, viên nén, viên nang, mẫu lỏng, mẫu nhớt, dầu, sệt, các loại hạt, thô rắn, bột,… Continue reading “MÁY QUANG PHỔ KẾ CẬN HỒNG NGOẠI NIR FOSS METROHM”

MÁY NIR FOSS XDS MUTIVIAL ANALYZER METROHM

MÁY NIR CẬN HỒNG NGOẠI XDS MUTIVIAL ANALYZER METROHM

Model: NIRS XDS MultiVial Analyzer

Hãng: Foss Metrohm (Thuỵ Sĩ)

Giá: (Liên Hệ) 0977 412199

Email: sales@thietbihoay.com

Đặc tính máy :

* Kỹ thuật phản xạ & phản xạ khuyếch tán: Thuốc vỉ, viên nén, viên nang, mẫu lỏng, mẫu nhớt, dầu, sệt, các loại hạt, thô rắn, bột,… Continue reading “MÁY NIR FOSS XDS MUTIVIAL ANALYZER METROHM”

MÁY ĐO PHỔ CẬN HỒNG NGOẠI NIR FOSS XDS RLA METROHM

máy đo phổ cận hồng ngoại nir xds rla metrohm

MÁY ĐO PHỔ CẬN HỒNG NGOẠI NIR FOSS XDS RLA METROHM

Model: NIRS XDS RapidLiquid Analyzer

Hãng: Foss Metrohm (Thuỵ Sĩ)

Giá: (Liên Hệ) 0977 412199

Email: sales@thietbihoay.com

Đặc tính máy :

* Kỹ thuật truyền qua chuyên dùng cho mẫu lỏng, dung môi, cho kết quả nhanh chóng, thao tác với cuvet dễ dàng. Continue reading “MÁY ĐO PHỔ CẬN HỒNG NGOẠI NIR FOSS XDS RLA METROHM”

MÁY CẬN HỒNG NGOẠI NIR FOSS XDS RSA METROHM

MÁY CẬN HỒNG NGOẠI NIR XDS RSA METROHM

Model: NIRS XDS RapidContent Analyzer-Solids

Hãng: Foss Metrohm (Thuỵ Sĩ)

Giá: (Liên Hệ) 0977 412199

Email: sales@thietbihoay.com

Đặc tính máy :

* Kỹ thuật phản xạ & phản xạ khuyếch tán: Thuốc vỉ, viên nén, viên nang, mẫu lỏng, mẫu nhớt, dầu, sệt, các loại hạt, thô rắn, bột,… Continue reading “MÁY CẬN HỒNG NGOẠI NIR FOSS XDS RSA METROHM”