MÁY SP AA5000 AAS SPECTRUM – QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ

máy sp aa5000 spectrum aas

MÁY SP AA5000 AAS SPECTRUM – QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ

Model: SP AA5000

Hãng:  Bruker- Đức

Giá: (Liên Hệ) 0977 412199

Đặc tính kỹ thuật:

Máy quang phổ hấp thu nguyên tử của Spectrum cải thiện độ chính xác SP-AA 5000 của Spectrum là thiết bị AAS điều khiển tự động bằng máy tính cho cả ngọn lửa và lò Graphite với tháp pháo để gắn 8 đèn.

Continue reading “MÁY SP AA5000 AAS SPECTRUM – QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ”

MÁY SP AA4000 AAS SPECTRUM – QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ

máy sp aa4000 aas spectrum quang phổ hấp thụ nguyên tử

MÁY SP AA4000 AAS SPECTRUM – QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ

Model: SP AA4000

Hãng:  Bruker- Đức

Giá: (Liên Hệ) 0977 412199

Đặc tính kỹ thuật:

Máy quang phổ hấp thu nguyên tử của Spectrum cải thiện độ chính xác quang học, phạm vi tuyến tính và hiệu chỉnh nền một cách hiệu quả phạm vi tuyến tính và hiệu chỉnh nền một cách hiệu quả.

Continue reading “MÁY SP AA4000 AAS SPECTRUM – QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ”