MÁY KHUẤY CÁNH QUẠT GT24N GLASCOL

MÁY KHUẤY CÁNH QUẠT GT24N GLASCOL

Model:  GT24N

Hãng: Glascol (Mỹ)

Giá: (Liên Hệ) 0977 412199

Email: duy.thietbihoay@gmail.com

Đặc tính máy :

Mô hình này kết hợp công nghệ động cơ nam châm vĩnh cửu với các thiết bị điện tử  trạng thái rắn. Nó có tính năng hoàn toàn kín, 1/17 hp, thoáng , động cơ chạy êm với ổ đĩa trực tiếp và tùy chọn hướng, điều khiển tốc độ biến thiên liên tục. Continue reading “MÁY KHUẤY CÁNH QUẠT GT24N GLASCOL”

MÁY KHUẤY ĐŨA GLASCOL GT24N

MÁY KHUẤY ĐŨA GLASCOL GT24N

Model:  GT24N

Hãng: Glascol (Mỹ)

Giá: (Liên Hệ) 0977 412199

Email: duy.thietbihoay@gmail.com

Đặc tính máy :

Mô hình này kết hợp công nghệ động cơ nam châm vĩnh cửu với các thiết bị điện tử  trạng thái rắn. Nó có tính năng hoàn toàn kín, 1/17 hp, thoáng , động cơ chạy êm với ổ đĩa trực tiếp và tùy chọn hướng, điều khiển tốc độ biến thiên liên tục. Continue reading “MÁY KHUẤY ĐŨA GLASCOL GT24N”